FIRMY

W cenie miesięcznego abonamentu zapewniamy naszym Klientom:

• Rozliczenie miesięczne BTW
• Rozliczenie kwartalne BTW
• Rozliczenie roczne z podatku dochodowego razem z partnerem
• Raport finansowy kondycji firmy – balans, rachunek zysku i strat
• Dostęp do programu księgowego online (przesyłanie faktur bezpośrednio do systemu)
• Dostęp do systemu fakturowania
• Połączenie konta firmowego bank ING, ABN AMRO, Rabobank z naszym systemem księgowym
• Telefony do Belastingdienst związane z firmą
• Tłumaczenie korespondencji związanej z firmą (Belastingdienst)
• Odpowiadanie na pytania administracyjne związane z firmą
• Konsultacja do 30 min


Regulamin

1. Prostowanie spraw związanych z administracją firmy wykonanych lub niewykonanych przez poprzedniego księgowego jest dodatkowo płatne – ustalane indywidualnie w zależności od ilości. i rodzaju pracy

2. Wszystkie sprawy niezwiązane z firmą, a bezpośrednio z Klientem (prywatne) są dodatkowo płatne.

3. Faktury zostają przekazane do zaksięgowania, najpóźniej na początku 2 tygodnia miesiąca po zakończonym kwartale.

4. W ostatnim tygodniu, do zakończenia rozliczenia kwartału, faktury, które zostaną przekazane, mogą nie zostać zaksięgowane z racji braku czasu – zostaną ujęte w następnym kwartale.

5. Faktury za prowadzenie administracji firmy są wystawiane z miesięcznym wyprzedzeniem, termin zapłaty to 14 dni.

6. Klient, jak i Nasze Biuro, ma prawo rozwiązać współpracę bez wcześniejszego wypowiedzenia i podania powodu. Warunek, to opłata zaległych faktur ze strony Klienta, a ze strony Biura rozliczenia i zakończenia wszystkich spraw związanych z firmą w terminie obowiązującym płatność przez Klienta.